KÖLKED

Üdvözöljük a gólyák földjén!

   

 Kölkedről

Önkormányzat

Hírek

Oktatás, Kultúra

Turizmus

Civil szervezetek

Galéria

Pályázatok
AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

(KÖZBESZERZÉSI DOKUMETUMOK)

Kölked kül- és belterületi utak felújítása tárgyú, Kbt. 115. § szerinti közbeszerzési eljáráshoz
 


Pályázó neve: KÖLKED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Projekt megnevezése: Védőnői szolgálat épületének felújítása Kölkeden

OP név: TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Pályázati kiírás megnevezése: TOP-4.1.1-15-BA1 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye): Baranya

Projekt helyszíne (település): Kölked

Megítélt összeg: 19 028 598 .- HUF

Támogatás aránya: 100 %

Támogatási döntés dátuma: 2017.05.29

Forrás: ERFA

Projekt összköltség: 19 028 598 .- HUF

A projekt összefoglalása:

A projekt fő célja a területi védőnői ellátás fejlesztése, mely során a jelenleg is helyt adó épület épületenergetikai és műszaki fejlesztése valósul meg. Kölked Község a Dél-dunántúli régióban, Baranya megye keleti részén fekszik Baranya és Bács-Kiskun megye határán, a Duna mellett. Állandó lakossága 1031 fő. A projekt célcsoportja a szolgáltatások OEP által lehatárolt körzetébe tartozó fiatal lakosság, kiemelten a várandó, illetve gyermekes édesanyák, valamint a 0 – 6 éves korú gyermekek.

A fejlesztendő épület Kölked Község tulajdonát képezi, 100%-ban önkormányzati tulajdonú. Az épület helyt ad a védőnői szolgálatnak, valamint egy közösségi teremnek, melyet nyugdíjasklubnak, valamint rendezvények megtartására használnak. A pályázat keretén belül az Önkormányzat az egész épületet kívánja fejleszteni projektarányosan. A rendelőkben 1 fő védőnő dolgozik.

Az önállóan támogatható tevékenységek keretén belül 1 db alapellátási funkció infrastrukturális fejlesztése valósul meg, mely során a védőnői ellátásnak helyt adó helyiségek felújítása történne meg. A projekt önállóan nem támogatható, válaszható tevékenységei az eszközbeszerzés, mely során a területi védőnő részére kerülnek beszerzésre eszközök a törvény által előírt alapfelszereltségnek megfelelően, valamint családbarát funkciók elhelyezése kapcsán a már meglévő gyermek játszósarok fejlesztése valósul meg. Az épület akadálymentesítése, energetikai korszerűsítése megvalósul.

A fejlesztés során Kölkeden és az egészségügyi ellátó működési területéhez tartozó településeken élők jobb minőségű szolgáltatáshoz jutnak.Kölked Község Önkormányzat tulajdonában lévő
 „Közösségi ház -Védőnői szolgálat épületének felújítása Kölkeden”

Múlt, jelen, jövő a Duna mentén - Az élő Duna
Turisztikai, Információs, Bemutató, Oktatási és Konferencia Központ (TIBOKK)
Kölked-Erdőfű településen

  
     
     
 
         
 
   
   Költségszámítás MVH Pályázat (letölthető)
Létesítményjegyzék - PÁLYÁZAT (letölthető)

Tervezés alatt, nagy valószínűséggel megvalósuló projekt, elindulása 2017-2018 évben várható
 „Limes – Altinum világörökségi várományos helyszín turisztikai jellegű bemutatása, Kölked – Várdombon”
 Előzetes projektötletek, tervezési vázlatok
             

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2016”
Belterületi utak felújítása 5 millió forint pályázati összeg + 5 millió önrész
A pályázat sikertelen lett

  Önkormányzati Hivatal felújítása