KÖLKED

Üdvözöljük a gólyák földjén!

   

 Kölkedről

Önkormányzat

Hírek

Oktatás, Kultúra

Turizmus

Civil szervezetek

Galéria

Oktatás, kultúra

Községi és iskola könyvtár

    Az 1950-es évektől a Kultúrotthon (Népház) klubhelyiségének egy részében kapott helyet a községi könyvtár. 1972-1991 között a községi könyvtár letéti állományaként működött az iskolai könyvtár.  Vezetői: Nyúl Ferenc történelem szakos tanár, Baranyiné Nyúl Ildikó tanító, Tatai Imréné óvónő. Tiszteletdíjas könyvtárosként heti 2-3 óra nyitva tartásban látták el feladatukat.
    Az Általános Iskolában olajpadlós, szénfűtéses tanteremben egy szekrényben volt elhelyezve az iskolások számára a kötelező és ajánlott irodalom. Éberling Péterné magyar szakos tanár heti 2 alkalommal bonyolította le a kölcsönzést a diákok számára. Állománygyarapításra mindig szűkös volt a keret, de azért lassan bővült, annak ellenére, hogy az új iskola építésére kellett minden pénz. Az anyagiakat a helyi Tanács, a rendszerváltás után az Önkormányzat biztosította. 1987. szept. 1-jén átadásra került az új, tágas, modern iskola épülete, aulával, parkettás tantermekkel, úttörőszobával, vizes blokkokkal, ebédlővel, büfével, ruhatárral. Közben a községi könyvtár felújítására nem jutott pénz, beázott, a könyvek rongálódtak, dohosodtak. Már az új iskola idejében az úttörőcsapat megszűnt, az úttörőterem felszabadult és így helye lett az új könyvtárnak.
    Mindez 1991. ápr. 23-án történt, amikor a Baranya Megyei Könyvtár szakemberei átköltöztették a könyvtárat az új iskola épületébe. A rongálódott és tartalmilag elévült dokumentumokat kivonták az állományból, a termet célszerűen és szakszerűen berendezték, a könyveket csoportosítva (szak-, szép-, ifjúsági irodalom, kézikönyvtár) raktári rendben polcra tették. Megszépült a könyvtár, nyitottá vált az olvasók, főként a diákok számára. Községi és Iskolai Könyvtár címen működött tovább kettős funkcióval.     A községi nyitva tartást Tatai Imréné óvónő heti 4 órában, az iskolai nyitva tartást Spiegel Lászlóné tanító heti 6 órában látta el. Új leltárkönyveket fektettek fel. A két könyvtáros összehangolt munkája eredményeként alakult az állomány és egyre több rendezvény színtere lett: író-olvasó találkozók, nyugdíjas délután felolvasással, vetélkedők, mesedélutánok, filmvetítések, könyvtári hét. 1997-ben a Soros Alapítvány pályázatán az iskolai könyvtár számítógépet, Szirén könyvtári programot és nyomtatót nyert. Az iskola fénymásolót, CD-lejátszót, katalógusszekrényt és videó lejátszót vásárolt a már meglévő színes TV mellé. Az állomány folyamatosan bővült, főleg a tankönyvi kvóta 20%-a tette lehetővé az ifjúsági szakirodalom és kézikönyvtári állomány fejlesztését. A Soros Alapítvány sok könyvet küldött ajándékba. A tankönyveket elkülönítve kezelték az iskola egyik tantermében, melyhez elkülönített pénzügyi dokumentáció is tartozott.
    2000. aug. végén a könyvtáros távozott az iskolából, helyébe Deák Eszter érettségizett helyi lakos érkezett. 2003-tól egy ízig-vérig könyvtáros és művelődésszervező, Kovács Diána érkezett a könyvtárba.     Aktív és lelkes munkája révén tovább fejlődött a könyvtár állománya, rengeteg rendezvény megtartása fűződik nevéhez. A közhálóhoz csatlakozás révén kinyílt a világ az internetezők előtt a könyvtárban is. Kisbabavárás miatt 2010-ben távozott a könyvtárosunk, így az elkövetkező néhány évben nem igazán volt megoldott a nyitva tartás. Az önkormányzatok anyagi nehézségei miatt Kölked Községi és Iskolai Könyvtára is csatlakozott 2013-ban a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez, a 39/2013.(V.31.) EMMI rendelet alapján. A Kölked Könyvtári Szolgáltató Hely aktív segítője, volt könyvtárosunk Schmidt-Kovács Diána a Csorba Győző Megyei Könyvtár referense lett.
    2013 augusztusában Vincze Józsefné tanító vette át a könyvtárat. Lelkiismeretes munkavégzésének köszönhetően, folyamatosan fejlődik a könyvtár állománya, illetve mindig bővülő könyvtári szolgáltatásokat biztosít az ide látogatóknak.
Szolgáltatások: -fénymásolás, -szkennelés, -nyomtatás, -számítógép használat (eMagyarország pont),-folyóirat kölcsönzés,- laminálás, stb.:

A könyvtár jelenlegi könyv- és egyéb szolgáltatást nyújtó állománya:
Könyvtári egységek: könyv állomány 17493 db
- ebből könyv, kötet: 17142db (tankönyv, tartós tankönyv, idegennyelvű könyv, stb.)
- ebből kölcsönözhető: 9076 db
- elektronikus dokumentum: 351 db ( CD, DVD, videókazetta)

Periodika- féleség (folyóirat): 12db
Hetilapok:     - Szabad Föld
                      - Best
                      - Nők Lapja
                      - Képes Sport
Havilapok:    - Családi Lap
                      - Praktika
                      - Természetgyógyász
                      - Príma Konyha
                      - Horgász magazin
                      - Az Otthon
Kéthavi lapok:
                       - Geo
                       - Geronimo Stilton

-4 db asztali számítógép a könyvtárlátógatók részére (3db számítógépet az iskola számítástechnika terméből selejteztek le és megkapta a könyvtár).
- 1 db asztali számítógép + nyomtató + fénymásoló, a könyvtáros használja
- +1 db asztali számítógép + nyomtató Csorba Győző Könyvtártól
 
Internetkapcsolat: kábelmodem DSL technológia , sávszélesség: 1-10 Mbit/s
Facebook oldal van: Kölked Könyvtár
WI-FI nincs
Rendezvényeink
Saját:   Megyei Könyvtár által finanszírozott:
- Versmondó Verseny (áprilisban)   - CSURGÓ zenekar (2016.11.10.)
- Internet Fiesta programjai (márciusban)
  honlapon regisztrálva
   
- Őszi Könyvtári Napok (októberben)
  honlapon regisztrálva
   
 
  Könyvtár nyitva tartása 2016. 09. 01- től:
Hétfő: 11:00 - 12:30, 13:30 - 16:00
Kedd: 11:00 – 12:30
Szerda: 11:00 – 16:00
Csütörtök: 9:00 - 10:30
Péntek. 11:00 – 16:00