KÖLKED

Üdvözöljük a gólyák földjén!

   Kölkedért közalapítvány

A Kölkedért Közalapítványt 1999 – ben az akkori Önkormányzat alapította.
Az alapítvány 1999. június 3.- a óta működik.
Az alapítványt a kuratórium 5 főből álló tagsága vezeti. Élén a kuratóriumi elnök áll. Az alapítástól a mai napig Pataki Ferencné a kuratóriumi elnök. Megalakuláskor a kuratórium titkára Pataki Szabolcs volt, aki egy év után elköltözött a községből, helyette Bükös Tibor lett a titkár. Ő a bizalmat megköszönve szintén egy év után lemondott tisztségéről, helyette Schmidtné Kovács Diána folytatta a titkári munkát. Jelenleg Ő is jelezte felmondását lakóhelyváltozás miatt.
A kuratóriumi tagok változatlanul teszik dolgukat az alapítványban:
- Balázs Zoltán
- Béregi István
- Molnár Zoltánné
Az alapítvány felügyelő szerve a 3 főből álló Felügyelő Bizottság.
Elnöke: - Békefi Dezsőné
Tagok:  - Deák Antalné
             - Sipos Timea
Az alapító a község közösségi életének segítése érdekében hozta létre a közalapítványt.
Az alapítvány megalakulása kezdetén az alapítói vagyonból: 100 000,- Ft és az évenkénti SZJA felajánlás összegéből gazdálkodott, illetve pályázati pénzek elnyerésével igyekezett a falu fejlődését segíteni.
Így történt meg az Iskola akadálymentesítése is.
2011 - től a MÜISZ iskolaszövetkezet nyújtott igen jelentős támogatást, évente az alapítvány bevonásával, 500 000,- Ft-tal segítette az óvoda és az iskola gyermekközösségét.
2015- ben a támogatás megszűnt. Ezt az alkalmat kihasználva köszönjük meg a MÜISZ képviselőjének, Gerber Attilának a község tanulóifjúságának nyújtott támogatást a falu minden érintett gyermeke és szülője nevében.
2016. április 10-én kelt adományozási szerződés szerint újabb támogatásban részesülhetnek a falu óvodásai, iskolásai, közép- és felsőfokú oktatási intézményben tanuló  fiataljai.
Falunk szülötte Kovács Károly, a Kölkedi ifjúság esélyegyenlőségi helyzetének javításához 11 000 000 Ft – ot ajánlott fel, 2016- ra 5 000 000 Ft, 2017 – 2018 – 2019 évekre 6 000 000 Ft- ot, évekre egyenlő arányban elosztva.
Az idei évben a község Fehér Gólya Óvodájának 2 850 000 Ft – ot juttattunk az EU-s előírásoknak megfelelő szabadtéri óvodai játékok fejlesztésére. Az iskola, kiemelt feladatainak megvalósítására Erdei Iskola, Térségi (járási) szintű tanulmányi versenyek 1. – 5. helyezettjeinek díjazása, készségfejlesztőszakkör indítása, kulturális rendezvények látogatása, egyéni és osztályszintű tanulmányi ösztöndíjak juttatására 667 000 Ft –ot fordíthatott a pályázaton elnyert összegekből.
Közép és felsőfokon tanuló fiataljaink tanulmányi eredményeit 330 000,- Ft pályázati összeggel ismertük el.
A 2016. évi fennmaradó keretből a falu általános iskolát befejezett fiataljainak kézműves foglalkozást szervezünk. A részvétel ingyenes, csak az alkotó kedvet és a kreatív gondolkodást kell a fiataloknak magukkal hozniuk.
Az évenként megérkező SZJA – k 1% - ából a helyi civil közösségeket segítettük, reményeink szerint a jövőben is lesz erre lehetőségünk.
Az alapítvány kuratóriuma, felügyelő bizottságának tagjai lelkiismeretes munkájukat az elmúlt 17 év során ellenszolgáltatás nélkül, önzetlenül végezték.