KÖLKED

Üdvözöljük a gólyák földjén!

   

 Kölkedről

Önkormányzat

Hírek

Oktatás, Kultúra

Turizmus

Civil szervezetek

Galéria

Oktatás, kultúra

Óvoda 

1941 nyarától a katolikus iskola épületében két évig idény
 jelleggel óvoda működött.
Majd az 50-es évek elejétől a 60-as évekig ebben a szervezeti formában újra működtettek óvodát különböző helyeken.
A termelőszövetkezet megerősödésével egyre több nőnek van lehetősége munkavállalásra. Ez a tény indokolja az óvodára felkészüléshez a bölcsőde nyári megszervezését. A falu apróságait a megszűnt és átalakított gépállomás (II. Lajos u. 20.)  épületében helyezték el.
A faluban meglévő intézmények fejlődése a 60-as évek elején kezdődött, mert az időszakos nyitvatartást felváltotta a folyamatos működés. A gyermekek részére volt már bölcsőde, óvoda, iskola és napközi is.
Az elkövetkező évek az intézmények végleges helyen történő működtetésével és korszerűsítésével teltek el.
Az igazi változások a 70-es években történtek. A falu dinamikus fejlődésnek indult.
Ebben az időszakban megszűnt a törpe-vízmű és a falut is rákapcsolták a mohácsi vezetékes vízhálózatra. Ez az esemény minden intézményben jelentős változást hozott.
Az óvoda épületére is sor került a felújítások alkalmával.
1964. január 1-től fogadta a gyerekeket az óvoda egy régi parasztházban a Rákóczi utca 30-ban, melyet a tanács vásárolt meg. Az épületben egy osztatlan csoport működött. A 30-40 kicsi étkeztetését saját konyháról biztosították.
A ház másik szárnyában szoba- konyhás szolgálati lakás várta a végzett óvónőt.
A 70-es évek végén a megüresedett szolgálati lakásból minden igényt kielégítő konyhát és a működéshez szükséges kiszolgáló egységeket építettek.
Az épület másik szárnyában két parkettás csoportszobát, vizesblokkot és a folyosó beüvegezése után öltözőt vehetett birtokba 50 gyermek.
A bölcsőde komplex korszerűsítése több lépcsőben történt. A II. Lajos utca 20 alatti, szintén volt parasztházban a vezetékes vízre való áttérésről és a konyha korszerűsítéséről a Dunántúli Napló is beszámolt.
1979. május 2-tól a bölcsőde foglalkoztató termeit újították fel. A "kisóvodások" sokkal nagyobb parkettás csoportszobában játszhattak a rekonstrukció után. Az új vizesblokkban WC-ket, mosdókat, fürdőkádat szereltek fel a csöppségek részére.
Az udvar egy részét lebetonozták. A fedett levegőztető kialakulásával 20 kicsi gyermek tartózkodhatott a friss levegőn még esős időben is.
A munkálatok ideje alatt a bölcsődés gyermekek ellátását a Kultúrház üresen álló szolgálati lakásában oldották meg.
A nagy bekörzetesítések a falut is érintették.
1980. július 23-án felszámolták az erdőfűi óvodát, ezért a megnövekedett gyereklétszám miatt a konyhát megszüntették. A főzőhelyiséget átminősítették 15 férőhelyes csoportszobává. Ezt úgy oldották meg, hogy a konyhát és a kiszolgáló egységet összekötő ajtót befalazták. A csoportszobába való bejutást a kapualj felőli részről, négyfokú lépcső megépítésével biztosították.
Ettől az időponttól kezdve az iskola konyhájáról szállították a dajkák az ételt a gyerekek (65 fő) részére. Erre a célra fémből készült, kétkerekű fedetlen szállító eszközt csináltattak. Az ételek tárolására nagyméretű tejeskannákat ( 25 l-es) és ételszállító badellákat vásároltak.
A bölcsőde 1990. április 1-jei megszüntetéséről már a héttagú Képviselő-testület döntött, mert nagyon alacsonyfokú volt a kihasználtság.
A 90-es évek közepén döntöttek arról, hogy az óvodát kiköltöztetik az iskola épületébe, mert a régi épület felújítása tetemes összeget emésztett volna fel.
Az iskola földszintjén az épület hátsó részében 1 tantermet a technikai termet és a hátsó bejárati előteret alakították át csoportszobákká.
A technika teremből leválasztottak egy részt, itt nyert elhelyezést a vizesblokk, zuhanyozási lehetőséggel. Az iskola alsó szintjén lévő folyosót használják a gyerekek öltözőnek.
Az épület előtti füves terület lett az óvodások udvara, melyen a régi szabadtéri játékok nyertek elhelyezést.
A korszerű, világos intézményt 1995. szeptember  1-én vették birtokukba a gyerekek.
2012. 09. 01-én fenntartó váltás következett be. Új fenntartó a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi jogi személy.
2014. 09. 01-től önálló intézmény lett az iskolával, nevük Kölkedi Baptista Általános Iskola és Óvoda.
2015. 08. 31-én a Baptista Szeretetszolgálat visszaadta az államnak. Az Óvoda önkormányzati fenntartásba került. Új neve Kölkedi Fehér Gólya Óvoda.

A Kölkedi Fehér Gólya Óvoda Házirendje

Kölkedi Fehér Gólya Óvoda Pedagógiai Programja

Kölkedi Fehér Gólya Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA