KÖLKED

Üdvözöljük a gólyák földjén!

   

 Kölkedről

Önkormányzat

Hírek

Oktatás, Kultúra

Turizmus

Civil szervezetek

Galéri

Kedves Látogatónk! 

Sok szeretettel köszöntöm a magam és Képviselő-testületünk nevében, a látnivalókban gazdag Kölked honlapján!
Jöjjön el hozzánk, nézze meg a Dunántúl legtöbb fészkelő gólyáját és látogasson el Fehér Gólya múzeumunkba. Túrázzon a gyönyörű bédai természetvédelmi területen, ahol mindig láthat védett növényt, találkozhat ritka madár, emlős, kétéltű, hüllő és rovarfajokkal, de akár horgászhat is egyet szentély jellegű holtágaink valamelyikén. Részt vehet kenu és lovaskocsi túrákon és élmény teli halászati bemutatón, a csalhatatlan dunai halászlé ízével fűszerezve.
 Láthat nálunk régi, megsüvegelhető, stílusos parasztházat, nem beszélve Erdőfű szívmelengető építészeti örökségéről, amely vélhetően az utolsó uradalmi majorsági központ. Bízunk abban, hogy a világörökségi római Altinum erődje tovább emeli látnivalóink széles skáláját, csakúgy, mint a mohácsi csatának emléket állító, tavasztól őszig látogatható Történelmi Emlékhely.  Bár szolgáltatásaink napjainkban kezdenek kiteljesedni, már most várjuk Önt! Néhány éven belül lesz minőségi gasztronómiánk, még több szállásunk és komplett programjaink. De addig jöjjön, hiszen biztos eljön majd akkor is, és megint és újra…

Találkozzunk Kölkeden!
Szeretettel várjuk!
            Csomor Tibor
polgármester


Friss hírek

 BURSA HUNGARICA - pályázati felhívás

Kölked Község Önkormányzata az Emberi Erőforrás Minisztériummal együttműködve 2020. évre kiírja
 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

szociálisan hátrányos helyzetű - jelenlegi és leendő  - felsőoktatási hallgatók számára.

Figyelem! A pályázat benyújtása elektronikus rendszerben történik! A Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, amely elérhető az alábbi linken:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
 
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be a rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót.
Fenti linken érhető el a részletes pályázati kiírás is. A regisztrációt vagy belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a szükséges mellékletekkel együtt a települési önkormányzatnál kell benyújtania a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott kötelező csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

2019. november 4.

Benyújtás módja: személyesen a Nagynyárádi Közös Önkormányzati Hivatal Kölkedi Kirendeltségénél ügyfélszolgálati időben: hétfőn 7.30-12.00 óráig, kedden 7:30-12.00 és 12:30-16.00 óráig, csütörtökön 12:30-16.00 óráig, pénteken 7:30-12.00 óráig.

Kölked Község ÖnkormányzataTÁJÉKOZTATÁS

szociális célú tűzifa juttatásáról 

Kölked Község Önkormányzata 167 m3 szociális célú tűzifát oszt szét a szociálisan rászoruló személyeknek.
A szociális célú tűzifa iránti kérelem 2019. november 4-ig nyújtható be az Önkormányzat hivatalában (Kölked, II. Lajos u. 12.).
A jogosultság feltételei a 7/2019. (IX. 24.) sz. önkormányzati rendelet szerint:
2. § (1) A tűzifa juttatás elbírálása az 1. melléklet szerint benyújtott kérelem alapján történik.  Egy lakcímről egy kérelem nyújtható be.
 
(3) A rászorultság megállapításánál előnyt élveznek
a) az aktív korúak ellátására,
b) az időskorúak ellátására,
c) az időskorúak járadékára,
d) a települési támogatásra jogosultak (különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők),
e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családok,
f) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők,
g) a 3 vagy több gyermeket nevelő családok,
h) a fogyatékkal élő személyek,
i) a 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas jogosultak.
 
(4) A kérelem beadásának feltételei
-       lakcímkártyával igazolt kölkedi lakcím
-       az egy főre jutó jövedelem a kérelmező családjában ne haladja meg a 42.750 forintot, egyedül élő kérelmező esetében az 57.000 forintot
-       a szükséges fényképes okmány (személyi igazolvány vagy vezetői engedély) bemutatása,
-       a megfelelően kitöltött igazolások (jövedelemigazolás, nyugdíjszelvény, igazolás családi pótlékról, igazolás aktív korúak ellátásáról), valamint
-       egyértelműen kitöltött, aláírt kérelem (a rendelet 1. melléklete).
 
(5) Az ellenszolgáltatás nélkül nyújtott természetbeni ellátás mennyisége háztartásonként legfeljebb 5 m3. A tűzifa szállításából származó költségek az önkormányzatot terhelik.
 
(6) A kérelemről a képviselő-testület dönt.
 
(7) Amennyiben kérelmező a valóságnak nem megfelelő adatokról nyilatkozik kérelmében, úgy a kérelem elutasításra kerül.
Kérelem benyújtásának határideje: 2019. november 4., 12:00 óráig.
A fenti határidő jogvesztő!
 
Kölked, szeptember 23.
 
Csomor Tibor s.k.
                                                                                                                                                    polgármester


ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK - 2019. október 13.
 
Szeptember 09. napjával lezárultak a 2019. évi Önkormányzati Választásokon való induláshoz szükséges aláírásgyűjtések. A jelöléseket polgármesteri, képviselői, német és roma nemzetiségi képviselői jelöltségre lehetett gyűjteni.
A választásokon indulók névsora, amely névsor egyben a majdani szavazólapokon is ebben a sorrendben lesz, mivel a Helyi Választási Bizottság már megtartotta ennek sorsolását.

Polgármester jelöltek: Csötönyi Dániel, Csomor Tibor

Képviselő jelöltek: Orsós Jánosné, Kun Csaba Lászlóné, Füredi Zoltán, Balogh Roland, Muskát Zoltán, Tokai János, Gerber Csaba, Késics János, Schultz Bettina, id. Hegedűs Sándor, Czimmer Zoltánné, Fodorné Virág Brigitta, Habling Imréné, Tutti Tibor, Fodor Antal

Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő jelöltek: Czimmer Gábor Ferenc, Tutti Tibor, Habling Imréné, Berger Péter, Habling Imre

Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő jelöltek: Schultz Bettina, Mihálovics Zoltán, Balog Sándor, Bogdán Anikó, Orsós Orsolya, Balog János, Balogh Roland, Balog Zoltánné, Horváth Erzsébet, Fodorné Virág Brigitta, Mihálovics Jánosné, Horváth Szabolcs

Amennyiben bármely jelölt a lakosság felé szeretne bemutatkozó tájékoztatót tartani, arra előzetes időpont bejelentéssel térítés mentesen lehetősége van a kultúrházban
Bejelentés, időpont egyeztetés az Önkormányzati Hivatalban Tuttiné Merkler Gabriellánál lehetséges.


Megjelent a Kölkedi Hírmondó idei hatodik száma, melyet a képre kattintva tekinthetnek meg!


Megjelent a Kölkedi Hírmondó idei ötödik száma, melyet a képre kattintva tekinthetnek meg!


Megjelent a Kölkedi Hírmondó idei negyedik száma, melyet a képre kattintva tekinthetnek meg!


Megjelent a Kölkedi Hírmondó idei harmadik száma, melyet a képre kattintva tekinthetnek meg!


Kölked SE, megyei III. osztály,

 Tamási-csoport 2018-2019. évi bajnok csapata!


Állnak, balról-jobbra: Száraz József rendező, Bicskei Zoltán, Dikán Zsolt, Alföldi Kornél, Gömzsik Dániel, Balázs Zoltán, Kolep Krisztián, Gerber Csaba menedzser, Menyhei Ferenc, Policsek Gábor, Katona István törzsszurkoló, Csomor Tibor elnök, Szkróbó Péter rendező
Guggolnak: Gill Norbert kapus, Orsós Richárd, Peterke András csapatkapitány, Bicskei Gábor, Balog Ádám, Csiba László, ifj. Szécsi Zoltán, Bán Tamás, Száraz Csaba, Bódis Balázs, Ippler Csaba
Fekszik: id. Szécsi Zoltán zenefelelős

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Kölked lakossági szelektív hulladékudvar befogadására a mohácsi hulladékudvart jelölték ki

2019. március 27. napjától

 A mohácsi  hulladékudvar nyitvatartási ideje:

Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
13:00 - 17:00
13:00 - 17:00
13:00 - 17:00
13:00 - 17:00
8:00 - 12:00

A teljes tájékoztató IDE kettintva olvasható! (Ingyenesen leadható hulladékok fajtái, mennyisége, stb.)Megjelent a Kölkedi Hírmondó idei második száma, melyet a képre kattintva tekinthetnek meg!


Megjelent a Kölkedi Hírmondó idei első száma, melyet a képre kattintva tekinthetnek meg!

Kölked Község

2019. évi eseménynaptára

(letölthető)

Tájékoztató a Dél-Kom Nonprofit Kft.tájékoztatója Kölked 2019. évi hulladékszállítási menetrendjéről.
Bővebben IDE kattintva olvashat.Megjelent a Kölkedi Hírmondó idei tizedik száma, melyet a képre kattintva tekinthetnek meg!


Megjelent a Kölkedi Hírmondó idei kilencedik száma, melyet a képre kattintva tekinthetnek meg!Megjelent a Kölkedi Hírmondó idei nyolcadik száma, melyet a képre kattintva tekinthetnek meg!
Tájékoztató vadkárügyben való eljárásról
Letölthető dokumentum

Vadkár bejelentő nyomtatvány
Letölthető dokumentumMegjelent a Kölkedi Hírmondó idei hetedik száma, melyet a képre kattintva tekinthetnek meg!


Megjelent a Kölkedi Hírmondó idei hatodik száma, melyet a képre kattintva tekinthetnek meg!


Megjelent a Kölkedi Hírmondó idei ötödik száma, melyet a képre kattintva tekinthetnek meg!

Megjelent a Kölkedi Hírmondó idei negyedik száma, melyet a képre kattintva tekinthetnek meg!


Megjelent a Kölkedi Hírmondó idei harmadik száma, melyet a képre kattintva tekinthetnek meg!


Megjelent a Kölkedi Hírmondó idei második száma, melyet a képre kattintva tekinthetnek meg!


Megjelent a Kölkedi Hírmondó idei első száma, melyet a képre kattintva tekinthetnek meg!


Megjelent a Kölkedi Hírmondó idei negyedik száma, melyet a képre kattintva tekinthetnek meg!


Megjelent a Kölkedi Hírmondó idei harmadik száma, melyet a képre kattintva tekinthetnek meg!


Együtt játszanak, mesélnek, nevetnek:

így faragják le a hozott hátrányt a kölkedi oviban

Vajszlón a zene és a tánc, a vasasi tagóvodában a „Meselámpa", míg Kölkeden a szülők bevonása a bevált recept arra, hogy enyhítsék a szociális hátrányokat.

A cikk folytatását a www.mohacsiujsag.hu-n, illetve az alábbi linkre kattintva olvashatják:
https://www.mohacsiujsag.hu/mohacs/hir/helyi-hireink/
egyutt-jatszanak-meselnek-nevetnek-igy-faragjak-le-a-hozott-hatranyt-a-kolkedi-oviban

Megjelent a Kölkedi Hírmondó idei második száma, melyet a képre kattintva tekinthetnek meg!  

http://irányasereg.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=57LNe8i7ksU
https://www.youtube.com/watch?v=vq6fuGxgcUI


Tisztelt Mezőgazdasági Termelők, Erdőgazdálkodók, Földhasználók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a vad védelméről, vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvényt a 2015. évi CLXXXIII. törvény módosította, és a módosítások 2017.03.01. napjával hatályba léptek.
A törvény rendelkezései tételesen felsorolják a vadászatra jogosult és az érintett főldhasználó mindazon kötelezettségeit, amelyek az érintett feleket a vadkárok megelőzése érdekében terhelnek.
A Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. közleménye a vadkárokról, vadkár megelőzésről.
A teljes tájékoztató ide kattintava olvasható!

Tájékoztatás a Kultúrház helyiségeinek
2017. február 1-től érvényes bérleti díjairól.
A részletes bérleti díjak ide kattintva érhetők el.Felhívás a mezőgazdasági gépekkel közúton közlekedők részére!

Az aktuális időjárás miatt a mezőgazdasági – és erdészeti – gépek sok sarat és földbuckát hordanak fel a főutakra, bekötőutakra, mely komoly veszélyforrás lehet.

Csapadékos időjárási körülmények között, főként a  mezőgazdasági – és erdőgazdálkodási – tevékenységgel érintett területeken, a földutak és az aszfaltozott, betonozott utak kereszteződésének közelében, építkezések környezetében megnő a sárfelhordás kockázata, amely fokozott veszélyt jelent a közúti közlekedés résztvevőire.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a földútról aszfaltozott, betonozott útra történő kihajtás előtt távolítsák el a járművükön található olyan szennyeződéseket, amelyek később az útra rakódhatnak és veszélyeztethetik a közlekedés biztonságát! Amennyiben a szilárd burkolatú közútra mégis felhordásra kerül bármilyen mértékű sár, annak el, letakarításáról is haladéktalanul gondoskodjanak!

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 7. §-a szerint:

„(1) A közutat, a közúti jelzést megrongálni, beszennyezni, a közútra a közlekedés biztonságát vagy zavartalanságát hátrányosan befolyásoló tárgyat kitenni, kidobni nem szabad.

(2) Aki a közutat vagy a közúti jelzést megrongálta, beszennyezte vagy a közútra a közúti közlekedés biztonságát, zavartalanságát hátrányosan befolyásoló tárgyat juttatott, köteles a keletkezett veszély elhárításáról gondoskodni, illetőleg ameddig az nem lehetséges, a veszélyről a közlekedés többi résztvevőjét tájékoztatni.

(3) Az a járművezető, aki a közúti jelzés olyan rongálását, beszennyezését észleli, vagy a közútra került olyan akadályt lát, amely a közlekedés biztonságát súlyosan veszélyezteti, köteles erről a rendőrséget vagy a közút kezelőjét értesíteni, és amennyiben erre lehetősége van – a veszélyt a közlekedés többi résztvevőjének jelezni vagy azt elhárítani (mérsékelni).”

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) ugyancsak meghatározza az utak igénybevételének feltételeit. A KRESZ 63. §-a szerint:

„(1) Aki a közutat vagy a közúti jelzést megrongálta, beszennyezte vagy a közútra a közlekedés biztonságát, zavartalanságát hátrányosan befolyásoló tárgyat juttatott, köteles a keletkező veszély elhárításáról gondoskodni, illetőleg ameddig az nem lehetséges, a veszélyről a közlekedés többi résztvevőjét tájékoztatni.

(2) Földútról szilárd burkolatú útra való ráhajtás előtt a járműről a rátapadt sarat – amely a szilárd burkolatú utat beszennyezheti – el kell távolítani.

Felhívjuk figyelmüket a fenti szabályok fokozott betartására mindannyiunk biztonsága érdekében!