KÖLKED

Üdvözöljük a gólyák földjén!

 Kölkedről

Önkormányzat

Hírek

Oktatás, Kultúra

Turizmus

Civil szervezetek

Galéria

Kedves Látogatónk! 

Sok szeretettel köszöntöm a magam és Képviselő-testületünk nevében, a látnivalókban gazdag Kölked honlapján!
Jöjjön el hozzánk, nézze meg a Dunántúl legtöbb fészkelő gólyáját és látogasson el Fehér Gólya múzeumunkba. Túrázzon a gyönyörű bédai természetvédelmi területen, ahol mindig láthat védett növényt, találkozhat ritka madár, emlős, kétéltű, hüllő és rovarfajokkal, de akár horgászhat is egyet szentély jellegű holtágaink valamelyikén. Részt vehet kenu és lovaskocsi túrákon és élmény teli halászati bemutatón, a csalhatatlan dunai halászlé ízével fűszerezve.
 Láthat nálunk régi, megsüvegelhető, stílusos parasztházat, nem beszélve Erdőfű szívmelengető építészeti örökségéről, amely vélhetően az utolsó uradalmi majorsági központ. Bízunk abban, hogy a világörökségi római Altinum erődje tovább emeli látnivalóink széles skáláját, csakúgy, mint a mohácsi csatának emléket állító, tavasztól őszig látogatható Történelmi Emlékhely.  Bár szolgáltatásaink napjainkban kezdenek kiteljesedni, már most várjuk Önt! Néhány éven belül lesz minőségi gasztronómiánk, még több szállásunk és komplett programjaink. De addig jöjjön, hiszen biztos eljön majd akkor is, és megint és újra…

Találkozzunk Kölkeden!
Szeretettel várjuk!
            Csomor Tibor
polgármester


Friss hírek

MEGHÍVÓ
lakossági fórumra

Kölked Község Önkormányzata a 67/202 1 (X. 18.) határozatával a község településrendezési eszközeinek módosítását kezdeményezte.

A településrendezési eszközök módosításának célja:

- Gráf Krisztián kérése alapján a Kölked 06/3 és 06/4 hrsz-ú ingatlanok övezeti besorolásának

megváltoztatása, amelynek célja, hogy az ingatlanokon oldalhatáros beépítés legyen lehetséges

Időpont: 2021. december 13. 15:30 óra

Helyszín: Kölked, Polgármesteri Hivatal nagyterem

A fórum során a résztvevők Kölked Község településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 3/2017. (VII. 5.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerint a véleményeiket, javaslataikat elmondhatják. A lakossági fórumot követően 8 nap áll rendelkezésre írásos vélemények megtételére, melyet postai úton – Kölked Község Önkormányzata 7717 Kölked, II. Lajos utca 12. - valamint elektronikus úton az polgarmester@kolked.hu címre lehet megküldeni. Az írásos véleményeket a Rendelet 2. számúmellékletében található PARTNERI ADATLAP formátumban lehet benyújtani.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy községünk volt háziorvosa és önkormányzati képviselője,

Ősi Jánosné DR. Fekete Mária 79 éves korában elhunyt.

Emlékét kegyelettel megőrizzük!

Kölked Község Önkormányzata

Tisztelt Lakosság!

A Miniszterelnökség tájékoztatása alapján a hidegebb időjárási körülményekre tekintettel a kormányhivatali kormányablakbusz járásokba történő kitelepülése (működtetése) 2021. december 1. napjától - tervezetten 2022. február 28. napjáig - felfüggesztésre kerül.


Tájékoztatom Önöket, hogy Gerber Csaba képviselő úr 2021. július 1. napjával lemondott önkormányzati képviselői mandátumáról.

A megüresedett képviselői helyre a 2019. évi önkormányzati választásokon a listán a következő legtöbb szavazatot kapott jelölt, Kun Csaba Lászlóné lépett.


Köszönetemet fejezem ki Gerber Csaba képviselői munkájáért!


                                                                                                                          Dr. Kovács Anikó s. k.
Helyi Választási Iroda vezetője

Baranyában ismét elindul a kormányablak busz!

Magyarország kormánya számára továbbra is kiemelten fontos, hogy az állammal kapcsolatos ügyeket mindenki egyszerűen, gyorsan, lakóhelyéhez közel tudja intézni.
Ezt a célt szolgálja a Baranya Megyei Kormányhivatal kormányablak busza is, ahol több mint 2500 ügykörben nyújthatnak be kérelmet, indíthatnak ügyet, illetve kaphatnak tájékoztatást az eljárás menetéről az ügyfelek. Az ügyintézést tapasztalt kormányablak szakügyintéző, valamint települési ügysegéd segíti.

A kormányablak busz a következő helyszínen és időpontokban várja az ügyfeleket a mohácsi járás illetékességi területén:
 (Kölked 12.30 - 14.00 óra között)
2021. augusztus 24. (kedd)
2021. szeptember 21. (kedd)
2021. október 19. (kedd)
2021. november 16. (kedd)
2021. december 14. (kedd)Megjelent a Kölkedi Hírmondó idei második száma, melyet a képre kattintva tekinthetnek meg!


Megjelent a Kölkedi Hírmondó idei első száma, melyet a képre kattintva tekinthetnek meg!

Tisztelt Lakosság!

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Kölked, Lippó településen/településeken a hivatal elnöke által 2021-re engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint.
A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti nyilvántartási számai és megnevezései a következők:

Kölked:
1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei – havi rendszerességű
2003 Felmérés a Háztarások Információs és Kommunikációs Technológiai eszközhasználatáról – 2021. április-június
2154 Háztartási Költségvetési és Életkörülmény Adatfelvétel, éves kikérdezés – 2021. április-május

Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából a Statek Statisztikai Elemző Központ Kft. (Statek Kft.) fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. A járványügyi helyzetre tekintettel adatszolgáltatóinknak felajánljuk a telefonon keresztüli válaszadást, valamint egyes adatgyűjtések esetében kérjük, hogy a kérdőívek weben történő önkitöltési lehetőségét részesítsék előnyben.
A válaszadásra kijelölt háztartások kiválasztása véletlenszerű mintavétellel történik az ország különböző településein. Az adatfelvételekből származó eredmények nélkülözhetetlenek a társadalom jellemzőinek feltérképezésében. A kapott adatokat a Központi Statisztikai Hivatal a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) előírásának megfelelően bizalmasan kezeli, azokat más szervek, személyek részére nem szolgáltatja ki. Az eredményeket név és egyedi adatok nélkül, összesített statisztikai táblázatokban közöljük.

A 2021. évi hulladékszállítási menetrend IDE kattintva tekinthető meg.


sikeresen megvalósult Kölked község temetőiben az Urnafalas- és urnasíros temetkezési lehetőség kialakítása 

Kölked Község Önkormányzata a Vidékfejlesztési Program VP6-19.2.1.-16-8.4.1-17 kódszámú, „Természeti és épített környezet fejlesztése” című felhívásra benyújtott pályázatával támogatást nyert a katolikus és református temető fejlesztésére. A támogatás összege 3,34 millió forint.

Maradéktalanul megvalósult a projekt célja: A temetkezési szokások változásával lehetőséget szerettünk volna biztosítani az urnasíros és urnafalas temetkezéshez. Az urnasíros temetkezés már mindkét temetőben jelen volt. Alapvetően a meglévő sírok közé „beékelődve” már több ilyen temetkezés is volt, jellemzően az utóbbi tíz évben. Mivel egy rendezettebb körülményt szerettünk volna megvalósítani, így mindkét temetőnkben, az ún. „református” és az ún. „katolikus, vagy más néven köztemetőnkben is terveztük a kialakítást.

Műszaki megoldások:

Urnafalas temetkezési lehetőség megvalósítása, 18 db urna elhelyezésére alkalmas fal megépítésével, műkő- vagy gránit kő kivitelben, mindkét temetőben azonos tartalommal.

Urnasíros temetkezési lehetőség kialakítása 24 db urnasír elhelyezési lehetőséggel, mindkét temetőben.

Mind az urnafal, mind pedig az urnasírok megközelítésére szolgáló térburkolatos járda készítése, urnafal előtt nyolcszögű kegyeleti térrel, szintén térburkolva, mindkét temetőben

A megvalósult projekt előnyei:

az itt élő lakosság számára egy teljesebb körű kegyeleti lehetőség létrejövetele

 a temető kulturáltabb esztétikai megjelenése

a nem mindenki számára elérhető, költségesebb temetkezési lehetőségeken felül egy költségkímélőbb választási  lehetőség megjelenése

a temető fenntartás részlegesen költségkímélőbb lett
  Sikeresen megvalósult

Kölkedi Lövész Sport Klub kisebb mértékű infrastrukturális fejlesztése

A Kölkedi Lövész Sport Klub a Vidékfejlesztési Program VP6-19.2.1.-16-8.5.1-17 kódszámú, „Civil társadalom szerepének erősítése” című felhívásra benyújtott pályázatával támogatást nyert a lőállások esővédő előtető építésére. A támogatás összege 2,33 millió forint.
 
Maradéktalanul megvalósult a projekt célja: a Kölkedi Sportpálya meglévő kiszolgáló épületéhez lőállások esővédő előtető hozzáépítése. Rossz időjárás esetén így megvan annak lehetősége, hogy a lövész gyakorlásokat, versenyeket az időjárás viszontagságaitól függetlenül is meg lehessen tartani.
 
Műszaki megoldások: Az előtető fa oszlopváz-szelemen és a meglévő épületre felszerelt szelemenre támasztottan készült. A tető héjalása LINDAB lemezfedés, harántirányú toldás nélkül, méretre szabott lemezből készült. Hajlásszöge 5% körüli, mely elegendő a csapadékvíz elvárható lefolyásához. A csapadékvíz függőeresz és lefolyó csatornák felszerelésével került levezetésre. Esztétikai szempontból a tető alatt fenyő lambéria burkolat is készült. Mivel a tető alatt a gyep kipusztulna, így indokolt volt az is, hogy térburkolat készüljön, beton térburkoló elemekből. Az előtető 4,30 méter széles sávban az épület keleti oldalán a Kölkedi Sport Egyesület szurkolói esővédő előtetője, a déli oldalon pedig a Kölkedi Lövész Sport Klub fedett lőállásainak céljából készült.
 
A megvalósult projekt előnyei:
- esős idő esetén is problémamentes végezhető az alaptevékenység
- lövészet verseny- és edzésidőpontjának időjárási kiszolgáltatottsága megszűnik
- a komplett létesítmény esztétikai megjelenése, falukép javul

Sikeresen megvalósult
a Kölkedi sport egyesület kisebb mértékű infrastrukturális fejlesztése
 
A Kölkedi Sport Egyesület a Vidékfejlesztési Program VP6-19.2.1.-16-8.5.1-17 kódszámú, „Civil társadalom szerepének erősítése” című felhívásra benyújtott pályázatával támogatást nyert szurkolói esőbeálló előtető építésére. A támogatás összege 2,4 millió forint.
 
Maradéktalanul megvalósult a projekt célja: a Kölkedi Sportpálya meglévő öltöző-kiszolgáló szociális épületéhez egy szurkolói esővédő előtető hozzáépítése. A hosszú évek óta a felnőtt férfi labdarúgó bajnokság megyei III. osztályában szereplő csapat kiemelkedően szép számú nézőközönsége számára ezáltal lehetőséget biztosítottunk, hogy csapadékos idő esetén is szurkolni tudjanak.
 
Műszaki megoldások: Az előtető fa oszlopváz-szelemen és a meglévő épületre felszerelt szelemenre támasztottan készült. A tető héjalása LINDAB lemezfedés, harántirányú toldás nélkül, méretre szabott lemezből készült. Hajlásszöge 5% körüli, mely elegendő a csapadékvíz elvárható lefolyásához. A csapadékvíz függőeresz és lefolyó csatornák felszerelésével került levezetésre. Esztétikai szempontból a tető alatt fenyő lambéria burkolat is készült. Mivel a tető alatt a gyep kipusztulna, így indokolt volt az is, hogy térburkolat készüljön, beton térburkoló elemekből.
 
Az előtető 4,30 méter széles sávban az épület keleti oldalán a Kölkedi Sport Egyesület szurkolói esővédő előtetője, a déli oldalon pedig a Kölkedi Lövész Sport Klub fedett lőállásainak céljából készült.
 
A megvalósult projekt előnyei:
- esős idő esetén a nézők kulturált elhelyezésének lehetősége
- nagyobb nézőszám
- több bevétel
- lövészet verseny- és edzésidőpontjának időjárási kiszolgáltatottsága megszűnik
- a komplett létesítmény esztétikai megjelenése, falukép javul

Ismét érkezik a kormányablak busz. Ügyintézés a helyszínen!
Időpont és részletek IDE kattintva olvashatók.Megjelent a Kölkedi Hírmondó idei harmadik száma, melyet a képre kattintva tekinthetnek meg!
Megjelent a Kölkedi Hírmondó idei második száma, melyet a képre kattintva tekinthetnek meg!

HIRDETMÉNY
Nemzeti földalapba tartozó földrészletek nyilvános pályáztatás, illatve árverés mellőzésével történő értékesítésére vonatkozóan. A hirdetmény IDE kattintva tekinthető meg.


Babakötvényes számlanyitás Ügyfélkapun keresztül otthonról

Amennyiben gondoskodni szeretne gyermeke jövőjéről, és ezért Babakötvényt kíván vásárolni, akkor az Ügyfélkapun keresztül (www.magyarorszag.hu) már otthonról is megnyithatja gyermeke részére az ehhez szükséges Kincstári Start-értékpapírszámlát.
A számla megnyitása és vezetése ingyenes, gyors és egyszerű.
Ráadásul, ha most, 2020. április 27. és június 30-a között teszi ezt meg, akkor Nyereményjátékunkban is részt vehet. A Nyereményjátékban 25 darab Kincstár által kibocsátott 100.000,- forint értékű, a Kincstárnál állampapír vásárlására fordítható Nyereményutalványt sorsolunk ki.
A Nyereményjáték részletei: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/oldalak/tartalom/8311/

További részletek: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/eletkezdesi_tamogatas

 Vásároljon állampapírt Mobilkincstáron, Webkincstáron otthonról

Nyisson értékpapírszámlát vagy Start-értékpapírszámlát Ügyfélkapun keresztül a Magyar Államkincstárban, vagy vásároljon állampapírt a Kincstár gyors és biztonságos elektronikus szolgáltatásainak (Mobil-és Webkincstár) Ügyfélkapun történő megigénylésével, a www.magyarorszag.hu -n.
Amennyiben 2020. április 27. – június 30. napja között teszi ezt meg, és friss pénzbefizetésből legalább 100.000 forint értékben megnöveli állampapír állományát, Ön is részt vehet nyereményjátékunkban. A Nyereményjátékban 25 darab Kincstár által kibocsátott 100.000,- forint értékű, a Kincstárnál állampapír vásárlására fordítható Nyereményutalványt sorsolunk ki.
A Nyereményjátékról bővebben itt olvashat:
http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/oldalak/tartalom
Tájékoztatási és közzétételi kötelezettség

Tájékoztatási és közzétételi kötelezettség

HIRDETMÉNY

veszélyhelyzethez kapcsolódó intézkedésekről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a kialakult járványügyi helyzetre tekintettel Kölkeden az alábbi megelőző, biztonsági intézkedéseket léptetjük életbe.

Amennyiben az érintett kérdéskörökben központi eljárásrend kerül kialakításra, úgy a jelenleg rögzítettek módosulhatnak. Az aktuális információkról folyamatosan tájékoztatjuk Önöket.

Általános tudnivalók:

A fertőzés terjedése emberről-emberre jellemzően cseppfertőzéssel és a fertőzött váladékokkal történő direkt vagy indirekt kontaktussal történik. A fertőződés tünete láz, száraz köhögés, légzési nehézség, lappangási ideje legfeljebb 2-12 nap, átlagosan 5-6 nap.

A betegség 80%-ban enyhe tünetekkel lezajlik. Súlyos betegséggel elsősorban az idősebb korosztály érintett.  Speciális kezelés, védőoltás egyelőre nem áll rendelkezésre.

Amennyiben valaki a fenti tüneteket észleli magán, haladéktalanul

hívja Dr. Kiss Csilla Nikolette háziorvost az alábbi telefonszámon: 06-69/384-155

Az önkormányzat az idősgondozás munkatársainak segítségével felméri a 65 év feletti korosztály körében azt, hogy kinek milyen speciális segítségre van szüksége.

Mivel a vírus nagyon gyorsan terjed zárt közösségekben, ezért fontos az alábbi teendők betartása:

A személyi higiénére fokozottan kell figyelni.

Kérjük az időskorú és súlyos betegséggel küzdő embereket, hogy saját biztonságuk érdekében tartózkodjanak otthonukban, minimálisra csökkentve így a fertőzésveszélyt.

  • A fertőzés megelőzésének legfontosabb módja a gyakori, alapos szappanos kézmosás

  • Tartsák és tartassák be az úgynevezett köhögési etikettet: papírzsebkendőbe köhögjünk, tüsszentsünk, a használt zsebkendőt dobjuk ki, majd mossunk kezet.

  • A vizes egységekben a kézmosás és kézfertőtlenítési lehetőséget biztosítani kell.

  • Kerülni kell a szokásos érintkezési formák közül a kézfogást, puszit.

  • A gyermekek által használt játékok, mindennap használatos eszközök napi fertőtlenítő tisztítása javasolt. 

  • Kiemelten fontos és napjában többször is fertőtleníteni kell azokat a felületeket, melyeket kézzel gyakran érintenek (ilyenek pl. az ajtókilincsek, korlátok, villanykapcsolók stb.). Ezeknek a felületeknek a fertőtlenítésére az alkohol bázisú gyorsfertőtlenítők, illetve a fertőtlenítő kendők alkalmazhatóak.

  • Különös gonddal kell tisztítani az étkezés során használt eszközöket.

Nagynyárádi Közös Önkormányzati Hivatal közleménye:

A rendkívüli járványveszély miatt kihirdetett veszélyhelyzet miatt az ügyfélfogadás a Nagynyárádi Közös Önkormányzati Hivatal Kölkedi Kirendeltségén 2020. március 16-tól, hétfőtől, határozatlan ideig SZÜNETEL.

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a halaszthatatlan hivatali ügyintézést lehetőleg a személyes megjelenés elkerülésével, elektronikus kapcsolattartás útján és telefonos ügyintézés igénybevételével intézzék.

Telefonszám: 69/384-181

E-mail: hivatal@kolked.hu

Az azonnali ügyintézést igénylő ügykörök – haláleset anyakönyvezése, illetve soron kívül intézendő szociális ügyek tekintetében természetesen továbbra is állunk az ügyfelek rendelkezésére. Kérjük, a személyes ügyintézés előtt szíveskedjenek telefonon időpontot egyeztetni! (69/384-181)

Az igazolhatóan az ügyfélfogadás szüneteltetéséből eredő adó mulasztásokért az Önkormányzati Adóhatóság nem szab ki bírságot!

A hivatalban a pénztári kifizetés is szünetel, így a megállapított juttatások és egyéb kifizetések teljesítése ebben az időszakban banki átutalással, illetve postai úton történik.

Kölkedi Óvoda:

Az óvodában 2020. március 16-tól az országos veszélyhelyzet fennállásáig rendkívüli szünet elrendelése vált szükségessé.

Az étkezést az azt igénylő szülők számára Kölked Község Önkormányzata biztosítja.  Csak ebédet biztosítunk! Étkezés menete: a szülők munkanapokon 10:00 órától vehetik át az ebédet!

Iskolákra vonatkozó információk:

2020. március 16-tól valamennyi oktatási intézményben bevezetésre kerül a digitális munkarend, melynek részletes szabályait kormányrendelet rögzíti. Erre vonatkozóan konkrét tájékoztatást a Mohácsi Tankerületi Központ és az intézmények nyújtanak.

Ha a szülőknek/gondviselőknek nem áll rendelkezésére az otthonukban a távoktatáshoz szükséges internetkapcsolat és számítógép, kérjük, mielőbb jelezzék az iskola vezetése felé!

Településünkön működő egyéb intézményeket érintő szabályozások:

– A sportcsarnok határozatlan ideig nem látogatható.

– A művelődési ház, a gólya múzeum, a könyvtár, nyugdíjas klub, védőnői rendelő, sportpálya kiszolgáló épülete,  a látogatók előtt határozatlan ideig zárva tart.

A könyvtár az egészségügyi vészhelyzet miatt a kormány által elrendelt látogatási tilalom visszavonásáig zárva tart. A kölcsönzési határidők addig automatikusan meghosszabbodnak, az olvasóknak ezzel kapcsolatban teendőjük nincs.

– Az Idősek klubja határozatlan ideig szünetelteti az összejövetelek elmaradnak.

A Mohácsi Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítő munkatársának személyes ügyfélfogadása is szünetel.

A Mohácsi Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  elérhetőségei, telefon: 69/302-562, E-mail cím: csaladsegito@csaladsegitomohacs.hu

Védőnői szolgálat

A szolgálat határozatlan ideig szünetel. A kismamákkal a védőnő tartja a kapcsolatot.

A védőnő elérhetősége: Szücs Péterné 06-20/426-0682

Kérjük, a halaszthatatlan személyes ügyintézés előtt szíveskedjenek telefonon időpontot egyeztetni minden érintettel!!!

A Baranya Megyei Kormányhivatal Mohácsi Járási Hivatala értesítette hivatalunkat, hogy ügysegédjük ügyfélfogadása 2020. március 17. napjától ellenkező utasításig a jelenlegi járványveszélyre tekintettel elmarad.

Kérjük azokat a lakosokat, akik az utóbbi időszakban külföldről érkeztek vissza kölkedi otthonukba, hogy két hétig – a vírus lappangási idejéig –, önként korlátozzák érintkezésüket a helyi rokoni és baráti kapcsolataikkal, és mozgásukat szorítsák a minimumra a faluban (önkéntes karantén).

Előfordulhat, hogy a Baranya Megyei Kormányhivatal Mohácsi Járási Hivatala „Kormányablak” szolgáltatása is szünetel. Ezért érdeklődjön előzetesen a 69/795-045 telefonszámon arról, hogy az Ön ügyében tudják- e fogadni a Kormányablakban.

Megértésüket és együttműködésüket megköszönve, tisztelettel:

Csomor Tibor s. k. polgármester


VÉDEKEZZ A KORNAVÍRUS ELLEN!

  • MARADJ OTTHON!
  • HA KELL SEGÍTSÉG BEVÁSÁROLNI, GYÓGYSZERT KIVÁLTANI, AZT A MEGELŐZŐ NAPON, 12:00 ÓRÁIG, AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL JELENTHETED BE!

Telefonszám: 69-184-181

Kölked Község ÖnkormányzataTisztelt Lakosaink!


A koronavírus

COVID 19

járványra való tekintettel

csak halaszthatatlan

ügyben tartunk ügyfélfogadást!

                                                                                                            Megértésüket köszönjük!

Kölked Község ÖnkormányzataKoronavírus


Gyakorlati Tanácsok Szociális Intézményekre


Gyakorlati Tanácsok Óvodák, Bölcsődék


KÖZLEMÉNY

Országos látogatási tilalommal kapcsolatosan


Terjedhet-e a koronavírus ivóvízzel

vagy szennyvízzel?A Kölkedi Hírmondó 2019-es utolsó száma IDE kattintva olvasható.A tervezett kölkedi iskola felújítás látványterveElektronikus Fizetési Szolgáltatás tájékoztató
 

Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0) elnevezésű projekt fejlesztéseinek köszönhetően már az Önök számára is elérhető az adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségek online lekérdezése és befizetése.

A https://e-onkormanyzat.gov.hu oldalra kattintva az ügyfél a kiválasztott önkormányzathoz tartozó adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségét (pl. gépjárműadó, kommunális adó, telekadó, építményadó) elektronikus úton teljesítheti, az interneten keresztüli bankkártyás fizetés segítségével.

Az Elektronikus Fizetési szolgáltatás igénybevételéhez KAÜ bejelentkezés (pl. ügyfélkapus azonosító) szükséges, és egy tranzakcióval akár több adószámlán fennálló tartozás is befizethető.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a sikeres fizetéseket követően a bankok által küldött visszaigazoló SMS tartalmára nincs ráhatásunk. Az SMS-ben esetlegesen előforduló Budapest városnév a Magyar Államkincstár székhelyére utal, nem a kedvezményezett önkormányzatra.
Megjelent a Kölkedi Hírmondó idei nyolcadik száma, melyet a képre kattintva tekinthetnek meg!


Megjelent a Kölkedi Hírmondó idei hetedik száma, melyet a képre kattintva tekinthetnek meg!Megjelent a Kölkedi Hírmondó idei hatodik száma, melyet a képre kattintva tekinthetnek meg!


Megjelent a Kölkedi Hírmondó idei ötödik száma, melyet a képre kattintva tekinthetnek meg!


Megjelent a Kölkedi Hírmondó idei negyedik száma, melyet a képre kattintva tekinthetnek meg!


Megjelent a Kölkedi Hírmondó idei harmadik száma, melyet a képre kattintva tekinthetnek meg!

Kölked SE, megyei III. osztály,

 Tamási-csoport 2018-2019. évi bajnok csapata!


Állnak, balról-jobbra: Száraz József rendező, Bicskei Zoltán, Dikán Zsolt, Alföldi Kornél, Gömzsik Dániel, Balázs Zoltán, Kolep Krisztián, Gerber Csaba menedzser, Menyhei Ferenc, Policsek Gábor, Katona István törzsszurkoló, Csomor Tibor elnök, Szkróbó Péter rendező
Guggolnak: Gill Norbert kapus, Orsós Richárd, Peterke András csapatkapitány, Bicskei Gábor, Balog Ádám, Csiba László, ifj. Szécsi Zoltán, Bán Tamás, Száraz Csaba, Bódis Balázs, Ippler Csaba
Fekszik: id. Szécsi Zoltán zenefelelős

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Kölked lakossági szelektív hulladékudvar befogadására a mohácsi hulladékudvart jelölték ki

2019. március 27. napjától

 A mohácsi  hulladékudvar nyitvatartási ideje:

Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
13:00 - 17:00
13:00 - 17:00
13:00 - 17:00
13:00 - 17:00
8:00 - 12:00

A teljes tájékoztató IDE kettintva olvasható! (Ingyenesen leadható hulladékok fajtái, mennyisége, stb.)Megjelent a Kölkedi Hírmondó idei második száma, melyet a képre kattintva tekinthetnek meg!


Megjelent a Kölkedi Hírmondó idei első száma, melyet a képre kattintva tekinthetnek meg!

Kölked Község

2019. évi eseménynaptára

(letölthető)

Tájékoztató a Dél-Kom Nonprofit Kft.tájékoztatója Kölked 2019. évi hulladékszállítási menetrendjéről.
Bővebben IDE kattintva olvashat.Megjelent a Kölkedi Hírmondó idei tizedik száma, melyet a képre kattintva tekinthetnek meg!


Megjelent a Kölkedi Hírmondó idei kilencedik száma, melyet a képre kattintva tekinthetnek meg!Megjelent a Kölkedi Hírmondó idei nyolcadik száma, melyet a képre kattintva tekinthetnek meg!
Tájékoztató vadkárügyben való eljárásról
Letölthető dokumentum

Vadkár bejelentő nyomtatvány
Letölthető dokumentumMegjelent a Kölkedi Hírmondó idei hetedik száma, melyet a képre kattintva tekinthetnek meg!


Megjelent a Kölkedi Hírmondó idei hatodik száma, melyet a képre kattintva tekinthetnek meg!


Megjelent a Kölkedi Hírmondó idei ötödik száma, melyet a képre kattintva tekinthetnek meg!

Megjelent a Kölkedi Hírmondó idei negyedik száma, melyet a képre kattintva tekinthetnek meg!


Megjelent a Kölkedi Hírmondó idei harmadik száma, melyet a képre kattintva tekinthetnek meg!


Megjelent a Kölkedi Hírmondó idei második száma, melyet a képre kattintva tekinthetnek meg!


Megjelent a Kölkedi Hírmondó idei első száma, melyet a képre kattintva tekinthetnek meg!


Megjelent a Kölkedi Hírmondó idei negyedik száma, melyet a képre kattintva tekinthetnek meg!


Megjelent a Kölkedi Hírmondó idei harmadik száma, melyet a képre kattintva tekinthetnek meg!


Együtt játszanak, mesélnek, nevetnek:

így faragják le a hozott hátrányt a kölkedi oviban

Vajszlón a zene és a tánc, a vasasi tagóvodában a „Meselámpa", míg Kölkeden a szülők bevonása a bevált recept arra, hogy enyhítsék a szociális hátrányokat.

A cikk folytatását a www.mohacsiujsag.hu-n, illetve az alábbi linkre kattintva olvashatják:
https://www.mohacsiujsag.hu/mohacs/hir/helyi-hireink/
egyutt-jatszanak-meselnek-nevetnek-igy-faragjak-le-a-hozott-hatranyt-a-kolkedi-oviban

Megjelent a Kölkedi Hírmondó idei második száma, melyet a képre kattintva tekinthetnek meg!  

http://irányasereg.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=57LNe8i7ksU
https://www.youtube.com/watch?v=vq6fuGxgcUI


Tisztelt Mezőgazdasági Termelők, Erdőgazdálkodók, Földhasználók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a vad védelméről, vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvényt a 2015. évi CLXXXIII. törvény módosította, és a módosítások 2017.03.01. napjával hatályba léptek.
A törvény rendelkezései tételesen felsorolják a vadászatra jogosult és az érintett főldhasználó mindazon kötelezettségeit, amelyek az érintett feleket a vadkárok megelőzése érdekében terhelnek.
A Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. közleménye a vadkárokról, vadkár megelőzésről.
A teljes tájékoztató ide kattintava olvasható!

Tájékoztatás a Kultúrház helyiségeinek
2017. február 1-től érvényes bérleti díjairól.
A részletes bérleti díjak ide kattintva érhetők el.Felhívás a mezőgazdasági gépekkel közúton közlekedők részére!

Az aktuális időjárás miatt a mezőgazdasági – és erdészeti – gépek sok sarat és földbuckát hordanak fel a főutakra, bekötőutakra, mely komoly veszélyforrás lehet.

Csapadékos időjárási körülmények között, főként a  mezőgazdasági – és erdőgazdálkodási – tevékenységgel érintett területeken, a földutak és az aszfaltozott, betonozott utak kereszteződésének közelében, építkezések környezetében megnő a sárfelhordás kockázata, amely fokozott veszélyt jelent a közúti közlekedés résztvevőire.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a földútról aszfaltozott, betonozott útra történő kihajtás előtt távolítsák el a járművükön található olyan szennyeződéseket, amelyek később az útra rakódhatnak és veszélyeztethetik a közlekedés biztonságát! Amennyiben a szilárd burkolatú közútra mégis felhordásra kerül bármilyen mértékű sár, annak el, letakarításáról is haladéktalanul gondoskodjanak!

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 7. §-a szerint:

„(1) A közutat, a közúti jelzést megrongálni, beszennyezni, a közútra a közlekedés biztonságát vagy zavartalanságát hátrányosan befolyásoló tárgyat kitenni, kidobni nem szabad.

(2) Aki a közutat vagy a közúti jelzést megrongálta, beszennyezte vagy a közútra a közúti közlekedés biztonságát, zavartalanságát hátrányosan befolyásoló tárgyat juttatott, köteles a keletkezett veszély elhárításáról gondoskodni, illetőleg ameddig az nem lehetséges, a veszélyről a közlekedés többi résztvevőjét tájékoztatni.

(3) Az a járművezető, aki a közúti jelzés olyan rongálását, beszennyezését észleli, vagy a közútra került olyan akadályt lát, amely a közlekedés biztonságát súlyosan veszélyezteti, köteles erről a rendőrséget vagy a közút kezelőjét értesíteni, és amennyiben erre lehetősége van – a veszélyt a közlekedés többi résztvevőjének jelezni vagy azt elhárítani (mérsékelni).”

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) ugyancsak meghatározza az utak igénybevételének feltételeit. A KRESZ 63. §-a szerint:

„(1) Aki a közutat vagy a közúti jelzést megrongálta, beszennyezte vagy a közútra a közlekedés biztonságát, zavartalanságát hátrányosan befolyásoló tárgyat juttatott, köteles a keletkező veszély elhárításáról gondoskodni, illetőleg ameddig az nem lehetséges, a veszélyről a közlekedés többi résztvevőjét tájékoztatni.

(2) Földútról szilárd burkolatú útra való ráhajtás előtt a járműről a rátapadt sarat – amely a szilárd burkolatú utat beszennyezheti – el kell távolítani.

Felhívjuk figyelmüket a fenti szabályok fokozott betartására mindannyiunk biztonsága érdekében!